HRM STORITVE

V sodelovanju s sodelavci nudimo celovite kadrovske rešitve za vašo organizacijo. Specializiramo se za naslednja področja:

OCENJEVALNI CENTER 

Metoda igre je izjemno orodje za prepoznavanje željenih kompetenc in vedenj pri posameznikih, ki jih želite povabiti v organizacijo oziroma k napredovanju. Ocenjevalne centre razvijamo predvsem na ključ, ponujamo pa tudi nekaj generičnih storitev, s katerimi boste dobili hitro in ugodno pomoč pri sprejemanju vaših kadrovskih odločitev. Več na strani našega Ocenjevalnega centra Orehov gaj. 

skedenj1900

OC Orehov gaj je prostor in metoda za ocenjevanje kadrov in razvoj kompetenc. Orehov gaj kot prostor nam nudi vso infrastrukturo, opremo in fleksibilnost, ki jih potrebujemo za celostno izvedbo projektov. Posebej za namen OC smo prilagodili objekt Skedenj, ki ima nadzorno sobo in celovit avdio in video nadzor (in snemanje) dogajanja v osrednjem prostoru velikosti 100m2. OC Orehov gaj kot metoda je kombinicija klasičnih ocenjevalnih tehnik z vse bolj sofisticiranimi doživljajskimi platformami (npr. Pobegni iz skednja, LARPi itd…), s katerimi dobimo izjemno bogat vir podatkov za opazovanje, analizo in morebitne delavnice.

SPREMEMBE ORGANIZACIJSKE KULTURE

Ste nezadovoljni s celovitim stanjem v podjetju in iskreno želite trajnejše rešitve za boljše odnose, bolj učinkovito delovanje, več motivacije pri zaposlenih, manj cinizma, manj izgubljanja časa na sestankih ipd? Se vam zdi nemogoče, karkoli spremeniti?

Poznamo celo vrsto dobrih praks, ko je organizacijam uspelo spremeniti organizacijsko kulturo in pridobiti zagon za bolj uspešno delovanje podjetja in večje zadovoljstvo vseh deležnikov. Pokličite nas na 031 834 513.

NEDENARNO NAGRAJEVANJE

Številne raziskave in praktične izkušnje kažejo, da ima denarno nagrajevanje omejen vpliv, ker pogosto deluje kot faktor nezadovoljstva in ne motivacije. Način nedenarnega nagrajevanja je torej ključen tako kadrovskega kot prodajnega sistema v podjetjih. V sozvočju z ustreznim voditeljstvom, učinkovito organiziranostjo, kompetencami in primerno organizacijsko kulturo lahko bistveno prispeva k uspešnosti organizacije.

Si želite bolj učinkovitih sodelavcev ali prodajne mreže?

IZDELAVA MODELA KOMPETENC IN VEDENJ

Kompetenčno-vedenjski model podjetju prinese celostno prepoznavanje vseh znanj, veščin in osebnostnih faktorjev, ki so potrebni za uspešnost na posameznem delovnem mestu. Uvedba modela ima celo vrsto pozitivnih učinkov za kadrovsko politiko v podjetju: večjo zanesljivost pri iskanju ustreznih kadrov, pri določanju ciljev za razvojne letne pogovore, planiranje izobraževanj in »coachinge«, spremljanje in ocenjevanje posameznih zaposlenih, določevanje sistema nagrajevanja itd.

Potrebujete celostni model kompetenc in vedenj za vaša delovna mesta? Pokličite na 031 834 513.